رزومه رسمی | شرایط استفاده

شرایط استفاده

   محتوای صفحات این وب سایت برای اطلاعات عمومی شماست و تنها از آن استفاده می شود. این موضوع بدون اطلاع عوض می شود.

   این وبسایت برای نظارت بر تنظیمات مرورگر از کوکی استفاده میکند. اگر شما اجازه استفاده از کوکی ها را بدهید، اطلاعات شخصی زیر ممکن است توسط ما برای استفاده توسط اشخاص ثالث ذخیره شوند: [فهرست اطلاعات را وارد کنید].

   نه ما و نه هیچ شخص ثالث هیچگونه تضمین یا تضمینی برای دقت، صحت، عملکرد، کامل بودن یا مناسب بودن اطلاعات و مطالب ارائه شده یا ارائه شده در این وبسایت برای هر هدف خاص ارائه نمی دهند. شما تأیید میکنید که چنین اطلاعاتی و مواد ممکن است حاوی اشتباهات یا اشتباه باشد و ما به صراحت مسئولیت هر نوع اشتباه یا اشتباه را به حداکثر حد مجاز قانون می دهیم.

   استفاده شما از هر گونه اطلاعات و یا مطالب در این وب سایت به طور کامل در معرض خطر است که ما مسئولیت آن را نخواهیم بخشید. مسئولیت خودتان باید باشد تا اطمینان حاصل شود که هر گونه محصولات، خدمات یا اطلاعات موجود در این وبسایت مورد نیاز شما باشد.

   این وبسایت حاوی اطلاعاتی است که متعلق به ماست یا مجوز آن است. این مواد شامل طراحی، چیدمان، ظاهر، ظاهر و گرافیک است، اما محدود به آن نیست. تولید مثل ممنوع است به غیر از مطابق با اطلاعیه حق تکثیر، که بخشی از این شرایط و ضوابط است.

   تمام علامت های تجاری بازتولید شده در این وب سایت که صاحب مجوز و یا اپراتور نیستند، در سایت تایید می شوند.

   استفاده غیر مجاز از این وب سایت ممكن است منجر به ادعای خسارت و یا جرم جنایی شود.

   از زمان به زمان این وب سایت همچنین ممکن است لینک ها را به وب سایت های دیگر اضافه کند. این لینک ها برای راحتی شما برای ارائه اطلاعات بیشتر ارائه شده است. متوجه نمی شوند که ما وب سایت ها را تایید می کنیم). ما مسئولیت محتویات وب سایت های مرتبط را نداریم.

   استفاده شما از این وب سایت و هر اختلاف ناشی از چنین استفاده از وب سایت تحت قوانین انگلستان، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز است.