ოფიციალური CV | Მოხმარების პირობები

Მოხმარების პირობები

   ამ გვერდის გვერდის შინაარსი არის თქვენი ზოგადი ინფორმაცია და გამოიყენეთ მხოლოდ. ეს ცვლის გარეშე შეიცვლება.

   ეს ვებსაიტი იყენებს ქუქი-ფაილების დათვალიერების მონიტორინგს. თუ თქვენს მიერ გამოყენებული ნაჭდევები გამოიყენოთ, ჩვენ შეგვიძლია ინახებოდეს მესამე პირების გამოყენება: [ინფორმაციის ჩასმა].

   არც ჩვენ და არც მესამე მხარეებს არ გააჩნიათ რაიმე გარანტია ან გარანტია, როგორც კონკრეტული მიზნისათვის ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ან შეთავაზებული ინფორმაციისა და მასალების სიზუსტე, დროულობა, შესრულება, სისრულე ან შეუფერხებელი. თქვენ აღიარებთ, რომ ასეთი ინფორმაცია და მასალები შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან შეცდომებს და ჩვენ პირდაპირ გამორიცხავს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი უზუსტობის ან შეცდომისთვის კანონით ნებადართული მაქსიმალურად.

   თქვენს ვებ-გვერდზე ნებისმიერი ინფორმაცია ან მასალის გამოყენება მთლიანად თქვენს რისკზე, რისთვისაც ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი. ეს უნდა იყოს თქვენი პასუხისმგებლობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ამ ვებ-გვერდის მეშვეობით ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პროდუქტი, მომსახურება ან ინფორმაცია შეესაბამებოდეს თქვენს სპეციფიკურ მოთხოვნებს.

   ეს საიტი შეიცავს მასალას, რომელიც ეკუთვნის ან ლიცენზირებულია ჩვენთვის. ეს მასალა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დიზაინი, განლაგება, სახე, გარეგნობა და გრაფიკა. რეპროდუცირება აკრძალულია, გარდა საავტორო უფლებისა, რომელიც ქმნის ამ პირობებისა და პირობების ნაწილს.

   ამ ვებ-გვერდზე რეპროდუცირებული ყველა სავაჭრო ნიშანი, რომელიც არ არის საკუთრების ან ლიცენზირებული, ოპერატორი აღიარებულია ვებგვერდზე.

   ამ ვებ-გვერდის არასანქცირებული გამოყენება შეიძლება გამოიწვიოს ზიანის ანაზღაურებისა და / ან სისხლის სამართლის დანაშაული.

   დროდადრო ამ ვებსაიტზე შეიძლება ასევე შეიცავდეს ბმულებს სხვა საიტებზე. ეს ბმულები თქვენს ხელსაყრელ პირობებშია უზრუნველყოფილი დამატებითი ინფორმაცია. ისინი არ ნიშნავდნენ, რომ ჩვენ ვებ-გვერდს ვუწევთ. ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა დაკავშირებული ვებ-გვერდის შინაარსთან დაკავშირებით.

   თქვენი ვებსაიტის გამოყენება და ვებ-გვერდის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილი ნებისმიერი დავის საგანი ექვემდებარება ინგლისის, ჩრდილოეთ ირლანდიის, შოტლანდიისა და უელსის კანონებს.